Duchowny o stanie wojennym

Świadek (duszpasterz młodzieży i kapelan NSZZ „Solidarność” oraz autor książki „Życie darowane mi po raz drugi”) działał aktywnie na rzecz Kościoła oraz wspierał rozwój artystyczny młodzieży (m.in. jako animator życia muzycznego). Wprowadzenie stanu wojennego – refleksje osobiste na temat stanu wojennego – nastroje społeczne – zła aprowizacja – pomoc charytatywna rodzinom internowanych – nadużycia MO – młodzież podczas stanu wojennego – ograniczenia przemieszczania się – sytuacja na granicy – TVP – rola Kościoła – godzina milicyjna – reakcja na wydarzenia w kopalni „Wujek” – zwalczanie opozycji.

Opis

Duchowny o stanie wojennym

Świadek Historii| ks. Stanisław Sierla (1929) Katowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/05_ks_staniswal_sierla.mp3