Chciałam mieć dobre wykształcenie

Świadek zapisała się na kursy języka polskiego, żeby nie zostać sprzątaczką. Rozpoczęła jego naukę w 1945 roku. Narodowość polską przypisano wszystkim tym, którzy mieli nazwisko z zakończeniem na –ski. Nauczyciel, który prowadził zajęcia, zakończył pracę słowami: Niech Was dzieci Bóg ma w swojej opiece. Zginął w Kaliningradzie. We wsi, Szonfold (Unieszewo), funkcjonowała przed wojną szkoła polska, bo mieszkali tam Polacy. Historia nazwy Unieszewo – na pamiątkę żołnierza radzieckiego, który obronił kościoły katolickie przed spaleniem. Świadek zapisała się do podstawowej szkoły wieczorowej, znajdowała się w koszarach. Większość nauczycieli rekrutowała się z Wilna. Pracowała jako pomoc u lekarzy. Świadek chciała studiować germanistykę, w Poznaniu. Dr Gębik wytłumaczył, że po ukończeniu tych studiów, nie będzie miała pracy. Zaproponował jej studia farmaceutyczne.

Opis

Chciałam mieć dobre wykształcenie

Świadek Historii| Maria Anielska ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/fd91d262f058a74de5893c0c802e83e6.mp3