Inne Projekty

Opis projektu

800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta

Celem projektu jest wzbogacenie edukacji kulturalnej i historycznej uczniów opolskich szkół poprzez przeprowadzenie wywiadów młodzieży ze „świadkami historii” – mieszkańcami Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowaniu walorów miasta Opola.

Projekt rozpoczął się rekrutacją młodych ludzi, którzy przeszli szkolenie historyczno-dziennikarskie, a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio – przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

Ponadto zostaną przygotowane konspekty lekcji z wykorzystaniem ww. wywiadów, a także zostanie przeprowadzony warsztaty dla nauczycieli, jak korzystać z nagrań ze świadkami czasu i jak zastosować je w procesie edukacji. Dodatkowo historie/nagrania zebrane przez młodzież zostaną podparte archiwalnymi dokumentami i zdjęciami dot. różnych wydarzeń z historii miasta Opola i umieszczone.

Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Opola.