Wysiedlenia

Opis

Wysiedlenia

Świadek Historii| Irena Koźlińska (1938) Osowa

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2022/02/Irena-Koźlińska.mp3