Wywiady Audio

Życie polityczne

Tematy wywiadów Życie polityczne

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Język

Osoba anonimowa

Martyna Halek

Opole

Osoba anonimowa

Kerstina Globisch

Górny Śląsk

Manfred Dzumla

Daria Tillezek

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Górny Śląsk

Bernadeta Ficek

Aleksandra Kubica

Górny Śląsk

Bożena Olszewska

Górny Śląsk