Wywiady Audio

W Polsce Ludowej

Tematy wywiadów W Polsce Ludowej

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Język

Osoba anonimowa

Emilia Cebula

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Jan Kubis

Górny Śląsk

Manfred Dzumla

Daria Tillezek

Górny Śląsk

Eleonora Tkotz

Seweryn Grobarek

Górny Śląsk

Hedwig Mientus

Seweryn Grobarek

Górny Śląsk

Anna Kowalewska

Oliwia Torka

Górny Śląsk

Piotr Macioszek

Martina Migura

Górny Śląsk

Krystyna Kicińska

Filip Baka

Górny Śląsk

Krystyna Pyza

Filip Baka

Górny Śląsk

Wiktor Czarnynoga

Patrycja Dziubany

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Julina Kubis

Górny Śląsk

Antoni Bodynek

Dawid Bodynek

Górny Śląsk

Albina Maria Lustig

Nicola Taradejna, Jessica Moritz

Górny Śląsk

Agnieszka Malik

Monika Czaja

Górny Śląsk

Berta Deszczka

Patrycja Sokoł

Górny Śląsk

Józefa Leszkiewicz

Justyna Błaszczyk

Górny Śląsk

Bronisława Kutarba i Kazimierz Kutarba

Damian Zimmermann

Górny Śląsk

Teresa Chmielewska

Olga Przewłocka

Górny Śląsk

Erika i Alfred Leja

Patrycja Golias

Górny Śląsk

Erika i Alfred Leja

Patrycja Golias

Górny Śląsk