Wywiady Audio

Relacje obejmujące 1945

Tematy wywiadów Relacje obejmujące 1945

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Język

Elżbieta Kowallik

Laura Ledwoch

Górny Śląsk

Rosa Ernst

Floriana Wons

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Marco Weidel, Magdalena Podolska

Górny Śląsk

Władysław Małysa

Olga Krawczyk

Górny Śląsk

Maria Bonikowska

Magdalena Złotowicz

Górny Śląsk

Maria Małysa

Magdalena Złotowicz

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Amanda Kiryczuk

Górny Śląsk

Ryszard Dąbrowski

Górny Śląsk

Adolf Świdrak

Górny Śląsk