Życie na Śląśku przed, w trakcie i po II wojnie światowej

Dwujęzyczność Śląska przed wojną – okupacja radziecka – robotnicy przymusowi na Śląsku – losy Górnoślązaków wywiezionych do ZSRR – trudności aprowizacyjne podczas przejścia frontu – warunki życia u schyłku wojny – życie codzienne przed wojną – w nowej, polskiej państwowości

Opis

Życie na Śląśku przed, w trakcie i po II wojnie światowej

Świadek Historii| Pani Anna ()

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_pani_anna_cz1.mp3