Życie codzienne w Wierzchu od schyłku wojny

Okupacja radziecka – warunki życia tuż po wojnie – mechanizacja rolnictwa.

Opis

Życie codzienne w Wierzchu od schyłku wojny

Świadek Historii| Gertruda Globisz (1934) Głogówek

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/04_cz1.mp3