Życie codzienne przed i po wojnie w okolicach Rzepcza

Dzieciństwo – obowiązki domowe – edukacja przed wojną i po wojnie — wybuch II wojny światowej – zabawy – używanie języka niemieckiego po wojnie – kontakt z krewnymi w Niemczech – procedura starań o wyjazd do Niemiec – zwyczaje bożonarodzeniowe – Święta Wielkanocne – życie religijne – powojenna bieda – praca na roli – trudności aprowizacyjne – zabawy i rozrywki – przygotowane wesela – remont domu.

Opis

Życie codzienne przed i po wojnie w okolicach Rzepcza

Świadek Historii| Florentyna Smolin (1932) Rzepcze

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/brieger2.mp3