Życie codzienne na wsi górnośląskiej po wojnie

Wysiedlenia Niemców i osiedlanie Polaków na Śląsku – trudności adaptacyjne Kresowian – prowadzenie gospodarstw rolnych po wojnie: dostawy obowiązkowe, piętnowanie kułaków – udział w pochodach pierwszomajowych – mechanizacja rolnictwa w latach 60. i 70. – zakładanie spółdzielni produkcyjnych.

Opis

Życie codzienne na wsi górnośląskiej po wojnie

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1941) Wierzch

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/13_cz1.mp3