Życie codzienne na wsi górnośląskiej po 1945 roku cz.2

Osiedlanie przesiedleńców w domach należących do Ślązaków – losy Górnoślązaków deportowanych do ZSRR – obowiązkowe dostawy – mechanizacja rolnictwa.

Opis

Życie codzienne na wsi górnośląskiej po 1945 roku cz.2

Świadek Historii| Franciszek Kwoczek (1941) Grabina

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/anonim-2.mp3