Zesłanie do Kazachstanu

Wywózka na Syberię – w obozie pracy – repatriacja do Polski – rozbicie rodziny na początku wojny. Respondentka należy do Związku Sybiraków.

Opis

Zesłanie do Kazachstanu

Świadek Historii| Zofia Kuroczkin () Prudnik

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_zofia_kuroczkin.mp3