Z niewoli jenieckiej do obozu w Makiewce cz.2

Świadek wspomina okoliczności więzienia przez Rosjan (m.in. drogę do obozu, tamtejszą codzienność i powrót do domu). Materiał w języku niemieckim..

Opis

Z niewoli jenieckiej do obozu w Makiewce cz.2

Świadek Historii| Paweł Salwiczek (1927) Dziergowice

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Pawel_Salwiczek_2.mp3