Wsparcie aprowizacyjne z Niemiec dla mieszkańców Górnego Śląska

Kłopoty aprowizacyjne – paczki pomocowe z Niemiec Zachodnich – relacje ludności napływowej z miejscową – motywy emigracji do Niemiec – motywy członkostwa w mniejszości niemieckiej.

Opis

Wsparcie aprowizacyjne z Niemiec dla mieszkańców Górnego Śląska

Świadek Historii| Elżbieta Dziewońska (1957) Głogówek

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Elzbieta_Dziewonska.mp3