Wkroczenie Armii Czerwonej na Śląsk

Ewakuacja przed Armią Czerwoną w 1945 r. – okupacja radziecka – rekwizycje mienia prywatnego – ucieczki ludności cywilnej.

Opis

Wkroczenie Armii Czerwonej na Śląsk

Świadek Historii| Maria Motzko (1922) Wawelno

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_maria_motzko.mp3