W szkole przed, w trakcie i po II wojnie światowej

Edukacja na niemieckim Górnym Śląsku przed i podczas II wojny światowej – okupacja sowiecka – edukacja po wojnie.

Opis

W szkole przed, w trakcie i po II wojnie światowej

Świadek Historii| Ks. Hubert Kowol (1928) Opole-Grudzice

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_Hubert_Kowol.mp3