W Raszowej podczas II wojny światowej

Edukacja podczas wojny – mobilizacja mężczyzn do Wehrmachtu – wkroczenie Armii Czerwonej na Śląsk.

Opis

W Raszowej podczas II wojny światowej

Świadek Historii| Hedwig Mientus (1928) Raszowa

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/grobarek_2.mp3