W pracy w latach PRL-u

Opis

W pracy w latach PRL-u

Świadek Historii| Halina Przybojewska ()

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/02/3.Anna-Chojnowska_Rita_czasy-PRLu.mp3