Teresa Przybyła

Opis

Teresa Przybyła

Świadek Historii| Teresa Przybyła ()

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/02/13.Kamila-Blaszczok_Teresa-Przybyła_Front-w-Rogowie1.mp3