Sytuacja w powojennej Polsce z perspektywy mieszkańca Śląska i emigranta z Włoch

Edukacja szkolna na przedwojennym Śląsku – porównanie okresu przed i powojennego – praca we Włoszech i kontakty z krajem – kłopoty aprowizacyjne w Polsce – korupcja w PRL – relacje PZPR-Kościół – ograniczenia w obrocie dewizami – trudności z uzyskaniem paszportu.

Opis

Sytuacja w powojennej Polsce z perspektywy mieszkańca Śląska i emigranta z Włoch

Świadek Historii| Ks. Józef Pielorz (1921) Imielin

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/10_cz2.mp3