Strusia ferma w Kolanowicach

Założenie strusiej fermy – ograniczenie liczebności stada – wymagania hodowlane – struś jako zwierzę niebezpieczne – wylęg

Opis

Strusia ferma w Kolanowicach

Świadek Historii| Mieczysław Bogacz (1946) Kolanowice

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_mieczyslaw_bogacz.mp3