Służba w Wehrmachcie, pobyt w niewoli jenieckiej i okupacja radziecka Śląska

Życie na Śląsku w okresie nazistowskim – służba w Wehrmachcie podczas II wojny światowej – pobyt w niewoli jenieckiej, starania o powrót na Śląsk – okupacja radziecka Śląska.

Opis

Służba w Wehrmachcie, pobyt w niewoli jenieckiej i okupacja radziecka Śląska

Świadek Historii| Albert Sładek (1921) Szymiszów

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Albert_Sladek_grupa_strzelce.mp3