Skutki wkroczenia Armii Czerwonej dla mieszkańców Opola i okolic

Okupacja radziecka na Śląsku – przejście frontu przez Ogórki, Ochodze i Opole – tablica pamiątkowa poległym. Deportacje Górnoślązaków do ZSRR – praca na kolei po II wojnie światowej – rekwizycja mienia – wywłaszczanie rodzimych Górnoślązaków – osiedlanie przesiedleńców na gospodarstwach ludności rodzimej.

Opis

Skutki wkroczenia Armii Czerwonej dla mieszkańców Opola i okolic

Świadek Historii| Józef Duda (1929) Chrząstowice

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/jduda2.mp3