Rozwój gospodarczy gminy Murów od lat 70. XX w.

Rozwój infrastruktury i budownictwa indywidualnego – rozwój przemysłu – opieka socjalna w okresie PRL.

Opis

Rozwój gospodarczy gminy Murów od lat 70. XX w.

Świadek Historii| Jan Wienke (1931) Opole

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kubisfarys-wienke.mp3