Rodzeństwo o losach swoich i ich ojca podczas II wojny światowej

Służba Ślązaków w Wehrmachcie – konfrontacja z MO u schyłku wojny – okupacja radziecka – pożoga Strzelec Opolskich – różne postawy czerwonoarmistów wobec Ślązaków.

Opis

Rodzeństwo o losach swoich i ich ojca podczas II wojny światowej

Świadek Historii| Rosa Biallas i Joachim Koppa (1928 i 1936) Neckarsulm (Niemcy)

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Rosa_Biallas_i_Joachim_Koppa.mp3