Realia życia w PRL

Kursy polonizacyjne – czyny społeczne – obchody pierwszomajowe – trudności aprowizacyjne – starania o wyjazd na stałe do RFN lub NRD – wizyta Jana Pawła II w górze św. Anny – stan wojenny w Polsce – wymarłe zawody

Opis

Realia życia w PRL

Świadek Historii| Osoba anonimowa () Krapkowice

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/14_cz2.mp3