Przeżycia po II wojnie światowej

Wysiedlanie Niemców i osiedlanie Polaków na Śląsku – relacje między ludnością rodzimą a napływową.

Opis

Przeżycia po II wojnie światowej

Świadek Historii| Elżbieta Cicha (1930) Wierzch

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_elzbieta_cicha_deutsch.mp3