Przeżycia młodzieży w latach PRL

Świadek relacjonuje o trudnej rzeczywistości w czasach PRL. O strajkach na kopalni, kolejkach w sklepach oraz o braku towaru w sklepach. Relacja skupia się również na okresie Stanu wojennego, gdzie wprowadzono ograniczenia dla Ludności, Świadek relacjonuje również o samym momencie ogłoszenia Stanu wojennego, iż w telewizji nie było żadnego programu tylko i wyłącznie o orędziu gen. Jaruzelskiego, iż w rząd w Polsce został przejęty przez Wojsko.

Opis

Przeżycia młodzieży w latach PRL

Świadek Historii| Ewa Szubert (1965) Żory

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Przeżycia-młodzieży-w-latach-PRL-1.mp3