Przejście frontu w okolicach Krapkowic

Naloty amerykańskie w 1944 r. – okupacja radziecka – ewakuacja przed Armią Czerwoną – pochówki poległych – zabór mienia.

Opis

Przejście frontu w okolicach Krapkowic

Świadek Historii| Maria Gnilka () Głogówek

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/maria_gnilka.mp3