Praca na gospodarstwie rolnym dawniej

Sianokosy – młocka – wypas bydła – sposoby konserwowania żywności

Opis

Praca na gospodarstwie rolnym dawniej

Świadek Historii| Maria Pawliczek (1937) Łowkowice

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/maria-pawliczek2.mp3