Pielgrzymka na Górę Św. Anny w relacji Pani Renaty Kosytorz

Jan Paweł II w ówczesnej opinii publicznej – reakcje Ślązaków na wybór Jana Pawła II – udział w nieszporach – refleksje na temat „Pokolenia Jana Pawła II” i współczesnej młodzieży.

Opis

Pielgrzymka na Górę Św. Anny w relacji Pani Renaty Kosytorz

Świadek Historii| Renata Kosytorz () Łubniany

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_renata_kosytorz_o_janie_pawle_II.mp3