Okupacja radziecka w okolicach Głogówka

Okupacja radziecka – wysiedlanie ludności rodzimej – osadzanie miejscowych Niemców w obozach.

Opis

Okupacja radziecka w okolicach Głogówka

Świadek Historii| Helga Wycisk (1928) Leśniki

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_helga_wycisk.mp3