Okres powojennej biedy

Świadek czasu opowiada o trudnych latach okresu powojennego na Śląsku. Braku żywności, lekarstw oraz ubrań. Słyszymy również opowieści o lokalnych utopcach, zmorach i innych wierzeniach lokalnych.

Opis

Okres powojennej biedy

Świadek Historii| Irena Szczęsny ()

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2024/06/Szczesny-2023.mp3