Okoliczności wybuchu i zakończenia II wojny światowej

Rekwizycja koni na wojnę – trudności aprowizacyjne podczas wojny – okupacja radziecka – ewakuacja do Rozkochowa – edukacja szkolna krótko po wojnie – warunki życia w okresie powojennym.

Opis

Okoliczności wybuchu i zakończenia II wojny światowej

Świadek Historii| Maria Olszenka (1930) Kujawy

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_maria_olszenka_2.mp3