O swoim przydomku

Legenda o pochodzeniu przydomka Król

Opis

O swoim przydomku

Świadek Historii| Jan Gola (1936) Schodnia

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/jan-gola2.mp3