Nowy Heimat, nowy rozdział…

Świadek opowiada o wydarzeniach, jakie miały miejsce w latach przełomu 1989 /1990 w Berlinie. Opowiada o początkach wyjazdu do Niemiec o atmosferze jaka panowała w trakcie obalania się muru Berlińskiego.

Opis

Nowy Heimat, nowy rozdział…

Świadek Historii| Arnold Ledwig (1970) Dylaki

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2022/08/Arnold-Ledwig-mp3-.mp3