Nasze życie po wkroczeniu czerwonoarmistów

Wkroczenie czerwonoarmistów do Dobrej (pow. krapkowicki), zabieranie dobytku, kursy repolonizacyjne, opaska z literą „N".

Opis

Nasze życie po wkroczeniu czerwonoarmistów

Świadek Historii| Zygfryd Sufner (1941) Dobra

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/weihs.mp3