Moje doświadczenia z Volkslistą i wysiedlaniem Niemców

Edukacja szkolna przed wojną – okupacja polskiego Górnego Śląska – Volkslista – działalność konspiracyjna – edukacja szkolna krótko po wojnie – działalność w PUR przy akcji osiedlenia przesiedleńców i wysiedlania Niemców.

Opis

Moje doświadczenia z Volkslistą i wysiedlaniem Niemców

Świadek Historii| Tomasz Gondzik () Chorzów

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_Tomasz_Gondzik.mp3