Mniejszość Niemiecka w Olsztynie, Ostródzie i współpraca z Osterode am Harz

Świadek opowiada o tworzeniu się struktur Mniejszości Niemieckiej. Współpraca z Osterode am Harz.

Opis

Mniejszość Niemiecka w Olsztynie, Ostródzie i współpraca z Osterode am Harz

Świadek Historii| Ingrid Lipka () Ostróda

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Ingrid-Lipka-montaż-cz-2.mp3