Mniejszość niemiecka w gminie Biała Prudnicka

Mniejszość niemiecka w latach 70. – pierwsze spotkania w latach 80. – represje wobec członków zarządów – refleksje na temat podwójnego obywatelstwa.

Opis

Mniejszość niemiecka w gminie Biała Prudnicka

Świadek Historii| Elżbieta Graba (1948) Biała

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_elzbieta_graba.mp3