Losy mieszkańców Leśnicy w 1945 roku

Ewakuacja przed Armią Czerwoną – okupacja radziecka – samowola czerwonoarmistów – wywózki Górnoślązaków w głąb ZSRR – rekwizycje mienia rodzimych mieszkańców – losy internowanych do ZSRR.

Opis

Losy mieszkańców Leśnicy w 1945 roku

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1929) Leśnica

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/mincer_1.mp3