II wojna światowa w powiecie zborowskim na Kresach Wschodnich

Transport z Kresów Wschodnich na Śląsk – przygotowania do wyjazdu – praca na roli podczas II wojny światowej – walki zbrojne na Kresach Wschodnich

Opis

II wojna światowa w powiecie zborowskim na Kresach Wschodnich

Świadek Historii| Józefa Łuciów ()

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/jozefa-luciow.mp3