II wojna światowa w Brożcu

Przygotowania do wojny – służba w Wehrmachcie – służby porządkowe na Śląsku podczas wojny – codzienność i propaganda państwowa – polegli żołnierze.

Opis

II wojna światowa w Brożcu

Świadek Historii| Alfons Nossol (1932) Kamień Śląski

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kowalsky3.mp3