Historia Kościoła w Zawadzie

Starania mieszkańców Zawady o budowę świątyni – nauka religii – budowa świątyni – pierwsze nabożeństwa – powstanie plebanii – życie religijne parafii.

Opis

Historia Kościoła w Zawadzie

Świadek Historii| Renata Puscz ()

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/renatap.mp3