Głogówek – mały Berlinek/ Oberglogau – „klein Berlin”

Opis

Głogówek – mały Berlinek/ Oberglogau – „klein Berlin”

Świadek Historii| Barbara Grzegorczyk ()

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2024/06/Grzegorczyk.mp3