Działalność partyzancka oddziału „Ponurego” cz.2

Cz. 2 Okoliczności śmierci „Ponurego” – rozbicie oddziału „Ponurego” – represje NKWD wobec Polaków z Kresach Wschodnich – wyroki sądowe za działalność konspiracyjną podczas wojny – repatriacja do Polski w 1959 r. – osiedlenie się w Koźlu.

Opis

Działalność partyzancka oddziału „Ponurego” cz.2

Świadek Historii| Sabina Murawska (1936)

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_sabina_murawska_02.mp3