Zapraszamy do udziału w konkursie

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z Instytutem Goethego z Krakowa ogłaszają konkurs na
konspekt w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Instytutem Goethego z Krakowa ogłaszają konkurs dla
nauczycieli historii, języka niemieckiego oraz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
na opracowanie konspektów, nawiązujących do przełomu lat 80 i 90 XX w., a bazujących na
zarchiwizowanych relacjach świadków. Okres ten jest niezwykle ciekawy pod względem
historycznym, obfituje bowiem w wiele istotnych wydarzeń w historii Niemiec i Polski oraz
budowania wzajemnych relacji między obydwoma państwami.

 

Jako organizatorzy konkursu stawiamy sobie za cel, aby przygotowane konspekty stały się swoistą
inspiracją dla nauczycieli i umożliwiły im tworzenie nowych, ciekawych i atrakcyjnych zajęć szkolnych.
Podajemy również przykładowe konspekty, którymi można się inspirować tworząc własny materiał.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli w konkursie. Czekają na Państwa cenne
nagrody. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu.