Świadek Historii

Spotkania ze Świadkami Historii

Dzielę się swoim bagażem doświadczeń

Uczyli się, jak rozmawiać z seniorami, którzy nierzadko niosą ze sobą bagaż trudnych doświadczeń z przeszłości. Potem zaprezentowali owoce swojej pracy. Młodzież z Ciska uczestniczyła w projekcie Archiwum Historii Mówionej. Spotkanie międzypokoleniowe „Dzielę się swoim bagażem doświadczeń” przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku dnia 6.06.2018 roku. Młodzi uczestniczący w projekcie Archiwum Historii Mówionej spotkali się ze swoimi rozmówcami –...

„Siła dialogu – Mniejszość Niemiecka w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku“

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z partnerami zorganizował spotkanie pt. „Siła dialogu – Mniejszość Niemiecka w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku/ rozmowy ze świadkami historii. Okres, który wspominaliśmy wciąż wydaje się wielu osobom wcale nie tak odległym czasem, dla innych, młodszych czytelników, to już zamierzchła historia. W latach 80. i 90. wraz z wolnością budziło się w...