Medioteka

Publikacje

I tom Archiwum Historii Mówionej: ZWYCZAJE I OBYCZAJE GÓRNOŚLĄSKIE. ŻYCIE RELIGIJNE

Publikacja ta jest pierwszym tomem serii wydawniczej w ramach Archiwum Historii Mówionej i stanowi zaproszenie oraz wprowadzenie do niezwykłego świata „historii mówionej”. To indywidualny rodzaj spotkania teraźniejszości z przeszłością i zderzenie wewnętrznych przeżyć oraz doświadczeń świadka z „wielką historią” nieznaną z podręczników. Wspomnienia mieszkańców regionu, których losy były dotąd nieobecne na kartach historii pozwalają zrekonstruować odmienny i bogatszy obraz przeszłości. W pierwszej części tomu zapoznają się Państwo z towarzyszącymi naszym rodzicom i dziadkom zwyczajami i obyczajami górnośląskimi. Przypominamy zwyczaje weselne oraz opowieści o świętach ważnych symbolicznie dla wspólnot lokalnych, jak dożynki czy karnawałowe wodzenie niedźwiedzia. Natomiast druga cześć publikacji poświęcona jest ciągle obecnym obrzędom religijnym Górnego Śląska, jak Boże Ciało, czy specyficzne dla naszego regionu pielgrzymki. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 34 zł